Ocean Wave

Ocean Wave

Photographer: Lyubov Belyavtseva @lyubovbelyavtseva
Producer: Daria Valiguras @valiguras.photo
Retoucher: Yelizaveta Shaporova @shaporova_retouch
Hair: 
Ekaterina Pokornaya @hair_by_pokornaya
MUA: Tatiana Shumilina @shumy_mua
Stylist: Victoria Startseva @vikastarceva
Model: Victoria Shoynhorova @ria.shine
Cr Dir: Karina Bondar @ph.clairsvile


📍Moscow, Russia